Location

Until the end of 2020, the international meetings will take place in the Boezemkerk in Bolnes (Pretoriusstraat 2).


Kerkgebouw De Kern, Stadhouderslaan 29, 2983 CP Ridderkerk